Władze

Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy.

Zarząd Stowarzyszenia


 

Prezes:            Ewa Skopowska

Wiceprezes:     Stanisław Moczyński

Wiceprezes:     Robert Damski

Sekretarz:        Iwona Matuszewska-Fobka

Skarbnik:         Maria Granowska

Członek:          Zuzanna Fiszer

Członek:          Michał Piszczek

Członek:          Barbara Siadek

 

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie:

Przewodniczący:        Waldemar Trzeszczkowski

Członek:                     Violetta Piekarska

Członek:                     Elżbieta Pelc