Władze

Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy.

Zarząd Stowarzyszenia


Prezes:           Ewa Skopowska

Wiceprezes:    Stanisław Moczyński

Wiceprezes:    Robert Damski

Sekretarz:       Iwona Matuszewska-Fobka

Skarbnik:        Maria Granowska

Członek:         Zuzanna Fiszer

 

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie:

 

Przewodniczący:        Waldemar Trzeszczkowski

Członek:                     Violetta Piekarska

Członek:                     Elżbieta Pelc