Komunikat Zarządu Stowarzyszenia w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków

Serdecznie zapraszamy Absolwentów i Przyjaciół III LO

na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 22.04.2010 o godz.17.00 w gmachu liceum.

W programie przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz prelekcja

w Muzeum Kanału Bydgoskiego połączona z pokazem slajdów.