aktualności

ZAPROSZENIE NA PIERWSZE FORUM STOWARZYSZEŃ ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO organizuje w dniu 24.11 2010r. 


PIERWSZE FORUM STOWARZYSZEŃ ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH


Zaproszenia zostały skierowane do Stowarzyszeń Absolwentów:  I LO, V LO, VI LO, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 i Zespołu Szkół Budowlanych.

Program spotkania przewiduje:

- prezentacja działań poszczególnych Stowarzyszeń;

- dyskusję;

- zaproszenie do współpracy.

Przed spotkaniem zapraszamy na występ teatralno-muzyczny młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego, a po spotkaniu na zwiedzanie Muzeum Kanału Bydgoskiego.

Posiedzenie Stowarzyszenia, życzenia dla Grona Pedagogicznego.

Dnia 12.10 br odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia. W związku ze zbliżającym się Dniem Nauczyciela członkowie Zarządu złożyli życzenia na ręce dyrektor Grażyny DZIEDZIC dla całego Grona Pedagogicznego. W drugiej części zebrania Prezes Stowarzyszenia p. Ewa Skopowska przedstawiła sprawozdanie z poniesionych wydatków. Zgodnie z preliminarzem wydatków na rok 2010 zakupiono nagrody dla uczniów liceum i gimnazjum na zakończenie roku szkolnego, materiały reklamowe na wystawę dla MKB pt. „Port Bydgoski”, dofinansowano wycieczkę dla dwóch uczniów oraz pokryto koszty związane z budową siedziby Stowarzyszenia.

W ramach pracy Zarządu będziemy kontynuować cykl spotkań w muzeum dla absolwentów różnych roczników maturalnych, przygotujemy wystawę fotosów z naszej dotychczasowej działalności. Ponadto ogłoszono wśród uczniów konkurs na logo naszego Stowarzyszenia, najlepsza praca zostanie nagrodzona.

Podjęto uchwalę o sponsorowaniu studniówki dla jednego z uczniów w wysokości ok. 150 zł. Będziemy kontynuować cieszące się dużym powodzeniem wśród absolwentów imprezy integracyjne: jasełka, kulig, wieczory muzyczne przy świecach, spływy kajakowe. Zastanawialiśmy się także jak usprawnić ściągalność składek członkowskich.....

Przedstawiciele Stowarzyszenia na zakończeniu roku szkolnego klasy gimnazjalnej

23.06.2010 uczestniczyliśmy w pożegnaniu klasy gimnazjalnej, które miało miejsce w sali gimnastycznej szkoły. Klasa wyróżniała się bardzo wysoką średnią 4.95 (prawie 30 uczniów miało świadectwo z paskiem) oraz wspaniałymi osiągnięciami w sporcie, turniejach koszykówki, piłki nożnej oraz turniejach szachowych.

Wychowawca klasy prof. Wojciechowski zwany przez klasę "Papą Smerfem" był wzruszony żegnając swoich wychowanków. Program artystyczny przygotowany przez uczniów był nagradzany długimi brawami. Po uroczystej akademii, rozdaniu świadectw i licznych nagród za wybitne wyniki w nauce i w sporcie uczniowie rodzice i nauczyciele udali się na boisko, gdzie nastąpiło przecięcie balonów z imionami uczniów.

Spływ kajakowy "Szlakiem Brdy" członków Stowarzyszenia

12 czerwca odbył się spływ kajakowy organizowany przez naszą koleżankę Elę Pelc na trasie Janowo - Stanica Wodna PTTK "Szlak Brdy" - Bydgoszcz - Hala Sportowa Łuczniczka. Spływ trwał kilka godzin, ale mogliśmy podziwiać walory i piękno naszej Brdy ("królowej rzek"). Mieliśmy postój połączony ze zwiedzaniem Elektrowni Wodnej w Smukale, natomiast  na trasie przy ul. Marcinkowskiego odbyło się „śluzowanie”. Spływ zakończył się w ośrodku PTTK w Janowie, gdzie czekały na nas atrakcje kulinarne w postaci karkówki, kaszanki i kiełbasek na gorąco.

Udział członków Stowarzyszenia w Nocy Muzeów

15 maja w "Noc muzeów" członkowie naszego Stowarzyszenia odwiedzili Muzeum Kanału Bydgoskiego i uczestniczyli w prelekcji Tomasza Izajasza (kustosza Muzeum) dotyczącej historii Kanału Bydgoskiego. Wzięli także udział w Wystawie zatytułowanej "Indiańskie oblicza Ameryki", która miała miejsce w Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Spichrzach przy ulicy Mostowej.
Oficjalne otwarcie wystawy miało miejsce o godz. 20.00, a było poprzedzone występami tanecznymi zespołu Huu-Ska Luta z Torunia.

Więcej artykułów…