aktualności

Informacja o działalności Stowarzyszenia w roku szkolnym 2014/2015

 

 

28.01.2014

Spotkanie Jasełkowe. Występ młodzieży organizowany przez p. Aleksandrę Porębną dla Absolwentów i Przyjaciół III LO z udziałm pani dyrektor oraz emerytowanych nauczycieli

07.03.2014

 

Posiedzenie Zarządu  w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego za rok 2013

15.05.2014

Udział  członków Stowarzyszenia w Nocy Muzeum:  Syreniada – Zlot właścicieli Syrenek, piknik multihistoryczny, "Śluza Trapezowa" - wykład Roberta Grochowskiego

08.09.2014

Posiedzenie Zarządu dotyczyło ustaleń w sprawie nowej siedziby: pomoc w modernizacji pomieszczenia, zakup wykładziny oraz oświetlenia. Informacja o wystawie w Muzeum Wodociągów oraz jesiennym koncercie dla Absolwentów.

12.09.2014

Udział w wernisażu „Kanał Bydgoski - 240 lat historii”  w Muzeum Wodociągów Wieża Ciśnień. Ekspozycja  składała się z materiałów fotograficznych, kartograficznych oraz tekstów o Kanale Bydgoskim oraz makiety Kanału Bydgoskiego wg planu Lindnera z 1800 roku

23.10.2014

„Jesienny Koncert” Piosenki Agnieszki Osieckiej w wykonaniu uczniów liceum prezentowany dla Absolwentów, a organizowany przez p. Arletę Szatkowską.

10.12.2014

Posiedzenie Zarządu w nowo wyremontowanej siedzibie. Uroczystość Mikołajkowa z udziałem pani dyrektor Grażyny Dziedzic.

29.01.2015

Tradycyjne coroczne spotkanie Jasełkowe organizowany przez p. Aleksandrę Porębną dla Absolwentów i Przyjaciół III LO z udziałem pani dyrektor oraz nowych członków Stowarzyszenia z rocznika Matura 1967.

19.03.2015

Posiedzenie Zarządu  w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego za rok 2014.

22.04.2015

Udział członków Stowarzyszenia w uroczystości rozdania świadectw maturalnych uczniom klas trzecich w Miejskim Centrum Kultury. Wręczenie nagrody Absolwenta roku uczennicy Martynie Piszczek

30.04.2015

Udział w promocji Albumu „Żegluga w Bydgoszczy. Rejs w przyszłość” na Barce Lemara. Autor albumu Tomasz Izajasz przedstawił historię Kanału Bydgoskiego i Brdy oczami szyprów, a także odpowiadał na pytania uczestników spotkania.

Zapraszamy serdecznie

 

Noc Muzeów 2014

w Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego

PROGRAM:

16.00 - 18.00 - "Królowa jest tylko jedna" - Syreniada - zlot właścicieli syren i nie tylko. Możliwość zapoznania się z samochodami, które przez lata uważane były za królowe polskich szos.

18.00 - 23.00 - "Od Brdy Staropolskiej do Pancerniackiej Sagi" - piknik multihistoryczny nad starym Kanałem Bydgoskim. Możliwość zapoznania się z kulturą materialną ziem polskich od średniowiecza do XX wieku. W ramach obozowiska średniowiecznego, nowożytnego, XVIII - wiecznego i z okresu I i II wojenny światowej zaprezentowana zostanie bogata kultura naszych przodków, w tym stroje, wyposażenie i broń z poszczególnych epok. Zaprezentowane zostaną również stoiska z zawodami dawnymi oraz żywy obraz z rekonstruktorów przedstawiający Fryderyka II pokazującego Kanał Bydgoski na mapie. Przedstawiona zostanie historia kręcenia Pancerniackiej Sagi w mieście nad Brdą. Na widzów czekają scenki rodzajowe oraz liczne konkursy.

18.00 - 19.00 - "Śluza Trapezowa" - wykład Roberta Grochowskiego nt. unikatowej w skali całego świata śluzy.

19.00 - 01.00 - "Bydgoska Scylla i Charybda" - oprowadzanie po wystawie

 

Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego

ul. Nowogrodzka 3, 85-208 Bydgoszcz

www.muzeumkanalu.pl

Zaproszenie

Zaproaszamy serdecznie na promocję książki

zaproszenie pancerni

II Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zebranie otworzyła prezes Ewa Skopowska powitaniem uczestników. Na podstawie listy obecności stwierdzono brak statutowej liczby członków i ogłoszono rozpoczęcie zebrania w drugim terminie po 30 minutach przerwy. Na przewodniczącego Prezydium Walnego Zebrania wybrano jednomyślnie kolegę Stanisława Moczyńskiego, na Sekretarza Prezydium powołano koleżankę Iwonę Matuszewską, natomiast na członka Prezydium koleżankę Ewę Skopowską. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Przewodniczący Prezydium poddał pod głosowanie uchwalę o nadaniu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia dla dyrektor Grażyny Dziedzic oraz Janusza Sawickiego. Obie kandydatury przegłosowano jednogłośnie. Wyróżnionym wręczono wraz z gratulacjami Dyplomy Honorowego Członka Stowarzyszenia.

Po wysłuchaniu sprawozdania Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Walne Zebranie jednomyślnie podjęło uchwalę o wyborze Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół IIILO im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy w nieco zmienionym niż dotychczasowym składzie.

Prezes:            Ewa Skopowska

Wiceprezes:    Stanisław Moczyński

Wiceprezes:    Robert Damski

Sekretarz:        Iwona Matuszewska-Fobka

Skarbnik:        Elżbieta Pelc

Członek:         Zuzanna Fiszer

 Nowo wybrana Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie:

Przewodniczący:        Waldemar Trzeszczkowski

Członek:                     Violetta Piekarska

Członek:                     Krzysztof Bachorski

Następnie kolega Janusz Sawicki wystąpił z winsokiem o nadanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia dla kolegi Eryka Bazylczuka. Członkowie Walnego zebrania na wniosek Zarządu przegłosowali uchwalę jednogłośnie.

Prezes Stowarzyszenia p. Ewa SKOPOWSKA przedstawiła program działania na nową kadencję.

Bal Absolwenta z okazji 65 -lecia naszego liceum

Więcej artykułów…