SPOTKANIE NOWOROCZNE ABSOLWENTÓW

 

Dnia 8.01.2020 odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie absolwentów. Pani prezes Ewa Skopowska przywitała gości i przekazała smutną wiadomość – odszedł nasz najstarszy absolwent Janusz Sawicki (matura 1951) – Honorowy Członek naszego Stowarzyszenia. Jego pamięć uczciliśmy minutą ciszy. Następnie młodzież II klasy liceum o profilu medycznym przedstawiła spektakl Jasełkowy. Uczniowie śpiewali znane kolędy oraz utwory ich autorstwa. Występ nagrodziliśmy licznymi brawami.

Po programie przygotowanym przez młodzież głos zabrała pani dyrektor Grażyna Dziedzic, która przekazała wszystkim zebranym życzenia noworoczne. Kol. Ewa Skopowska również złożyła życzenia naszym absolwentom oraz poinformowała o zbiórce dobrowolnych składek na nowy sztandar szkoły.

Wspomnienie o Januszu Sawickim

 

Dnia 19.12.2019 roku na cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy pożegnaliśmy Janusza Sawickiego. Był jednym z założycieli naszego Stowarzyszenia. Janusz Sawicki był najstarszym absolwentem naszej Szkoły, który świadectwo  maturalne uzyskał w  1951. Przez wiele lat był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów . Aktywnie uczestniczył w życiu Stowarzyszenia. Za zasługi i działalność Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nadało  mu tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia. Był oddanym kolegą, pełnym optymizmu, zawsze służył nam radą i pomocą. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i naszych sercach.

Aleja Gwiazd Trójki

 

Dnia 13XI 2019 Zarząd Stowarzyszenia i  jego członkowie wzięli udział w uroczystym otwarciu Alei Gwiazd. Wśród zaproszonych gości byli znani absolwenci, których portrety mieliśmy okazje podziwiać. Ze znanych absolwentów umieszczono portrety między innymi: popularnego aktora Leonarda Pietraszaka, rektora UTP profesora Tomasza Topolińskiego,  Sebastiana Malinowskiego nieżyjącego nauczyciela Trójki – założyciela Muzeum Kanału Bydgoskiego. W uroczystości uczestniczyli profesor Tomasz Topoliński, Katarzyna Chmara, Marcin Pawłowski, Rafał Zieliński. Po otwarciu wystawy udaliśmy się do biblioteki, w której pani Arleta Szatkowska przeprowadziła wywiad z zaproszonymi gośćmi Alei Gwiazd. Uczestnicy  spotkania również mieli możliwość zadawania pytań związanych z karierą i pasjami naszych znanych absolwentów. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

Noc Muzeów w Muzeum Kanału Bydgoskiego

 

Serdecznie zapraszamy na Europejską Noc Muzeów 2019! 

W tym roku atrakcje przygotowali dla Was:


Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiegow Bydgoszczy
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
Muzeum Oświaty w Bydgoszczy
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW w Bydgoszczy
Muzeum Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy
Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy
Biblioteka UKW w Bydgoszczy
Muzeum Mydła i Historii Brudu
Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy

Zachęcamy do śledzenia naszego wydarzenia na facebooku!
Bydgoszcz, 18/19 maja 2019 r.
Do zobaczenia!

Program Muzeum Kanału Bydgoskiego:

Godziny otwarcia: 17.00 - 24.00

Kanał Bydgoski. 240 lat historii – oprowadzanie po wystawie – dzieje budowy oraz funkcjonowanie Kanału Bydgoskiego na przestrzeni ponad 240 lat, makiety Kanału Bydgoskiego i Wyspy Młyńskiej wg planu z 1800 roku i makieta śluzy trapezowej 

Urządzenia Hydrotechniczne od Kanału Bydgoskiego do Kanału Finów – oprowadzanie po wystawie. Zaprezentujemy urządzenia hydrotechniczne – nasz największy skarb, śluzy ukazane na archiwalnych drukach oraz makiety śluz na MDW E70 

Diorama historyczna – Rok Wolności – widowisko ukazujące kulturę materialną w Bydgoszczy w czasie XX – lecia międzywojennego. W ramach spotkania z żywą historią zaprezentujemy m. in. umundurowanie żołnierzy II Pułku Ułanów Wielkopolskich 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

9 stycznia  odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i Przyjaciół III LO im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy

Zebranie było poprzedzone posiedzeniem Zarządu w sprawie przyjęcia  Sprawozdania Finansowego za rok 2018. Zarząd  jednogłośnie  przyjął Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO za rok 2018. Jednocześnie Zarząd  postanowił przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami na statutowe przedsięwzięcia roku bieżącego 2019.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Przyjaciół III LO wybrano kol. Stanisława Moczyńskiego. Wybrany Przewodniczący przejął prowadzenie obrad zarządzając jednocześnie 30 minutową przerwę w obradach celem obejrzenia tradycyjnych Jasełek przygotowanego przez uczniów Liceum.

Po przerwie kol. Moczyński przedstawił Uchwałę Zarządu w sprawie nadania Członkowstwa Honorowego dla emerytowanych nauczycieli w osobach: prof. Jadwigi Kolano, prof. Wojciecha Ślósarskiego. Zebrani jednogłośnie zaaprobowali przedstawione kandydatury. Po podjęciu Uchwały wręczono Dyplomy Honorowych Członków Stowarzyszenia prof. Jadwidze Kolano i prof. Wojciechowi Ślósar­skiemu. W dalszej części zebrania Przewodniczący przedstawił propozycję Zarządu w zakresie zmian do Statutu Stowarzyszenia. Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawione propozycje. Przyjęte zmiany zawarto w sprawozdaniu Komisji Uchwał i Wniosków.

Jednomyślnie podjęło uchwalę o wyborze Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy w nieco zmienionym składzie.

Prezes:            Ewa Skopowska

Wiceprezes:    Stanisław Moczyński

Wiceprezes:    Robert Damski

Sekretarz:        Iwona Matuszewska-Fobka

Skarbnik:        Maria Granowska

Członek:         Zuzanna Fiszer

Członek:         Michał Piszczek

Członek:         Barbara Siadek

 Nowo wybrana Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie:

Przewodniczący:        Waldemar Trzeszczkowski

Członek:                     Violetta Piekarska

Członek:                     Elżbieta Pelc

Prezes Stowarzyszenia kol. Ewa Skopowska przedstawiła Program działania Stowarzyszenia na nową kadencję. Po krótkiej dyskusji nad przedstawionym programem Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zakończono.

Walne Zebranie

 

 

Serdecznie zapraszamy 9.01.2019 w środę o godz 17 na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO połączone z tradycyjnymi Jasełkami. Spotkanie odbędzie sie w szkole na drugim pietrze.

NOC MUZEÓW 2018

 

MUZEUM KANAŁU BYDGOSKIEGO IM. SEBASTIANA MALINOWSKIEGO W BYDGOSZCZY, 

UL. NOWOGRODZKA 3

18.00 – 1.00

Kanał Bydgoski. 240 lat historii - oprowadzanie po wystawie.

Na ekspozycji zostaną zaprezentowane dzieje budowy oraz funkcjonowanie Kanału Bydgoskiego na przestrzeni ponad 240 lat jego istnienia. Będzie można zobaczyć również makiety - śluzy Okole wydrukowanej w technologii 3D, kanału i Wyspy Młyńskiej wg planu z 1800 roku i Makietę śluzy trapezowej.

Śluzy starego Kanału Bydgoskiego - oprowadzanie po wystawie.

Na wystawie będzie można zobaczyć stare urządzenia hydrotechniczne, będące naszym największym skarbem. Śluzy ukazane zostaną na archiwalnych planach, mapach oraz pocztówkach i zdjęciach. W ramach wystawy będzie można zobaczyć również makietę IV śluzy wraz z pobliskimi zabudowaniami.

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Pokaz ewolucji mody damskiej. Pokaz ukaże kilkanaście sukni dziennych oraz wieczorowych, zarówno skromnych jak i bogato zdobionych, odzwierciedlających najmodniejsze stroje wybranych dekad od XVII do początku XX wieku. Suknie zostaną zaprezentowane tak, jakby zakładano je w historycznym buduarze: krok po kroku, poprzez bieliznę zapewniającą modną w danym okresie figurę, przez elementy niejednokrotnie wielowarstwowej widocznej sukni, po dodatki takie jak kapelusz czyrękawiczki, zmienne w zależności od okazji.

18:00, 19:30, 21:00

Oprowadzanie po starym Kanale Bydgoskim w stroju historycznym. W ramach spaceru uczestnikom ukazane zostanie życie towarzyskie na plantach na początku XX wieku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonujące w tamtym czasie restauracje i formy spędzania wolnego czasu nad kanałem, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców Bydgoszczy jak i przyjezdnych.

Więcej…

POSIEDZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 20.03.2018

 

20 marca  odbyło się posiedzenie Zarządu w sprawie przyjęcia  Sprawozdania Finansowego za rok 2017. Zarząd  jednogłośnie  przyjął Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy za rok 2017. Jednocześnie Zarząd  postanowił przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami na statutowe przedsięwzięcia roku bieżącego – 2018. Zarząd  postanowił przeznaczyć część składek członkowskich na materiały malarskie przeznaczone na renowacje pomieszczenia dla uczniów.

Prelekcja dr Adama Piekarskiego 28.02.2018

 

W środę w szkolnej Bibliotece naszego liceum odbyło się spotkanie z Adamem Piekarskim, który przed dwoma laty pokonał trasę historycznej wyprawy prowadzonej przez Meriwethera Lewisa i Williama Clarka. Adam Piekarski znany podróżnik, członek Narodowego Muzeum Indian Amerykańskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian pod koniec 2017 r obronił doktorat związany z historią Indian. Piekarski opowiadał o zachowaniach Indian, ich zwyczajach oraz pierwszych kontaktach z białymi ludźmi. Dowiedzieliśmy się jak wygląda życie Indian w rezerwatach.

Kolega Adam bardzo ciekawie relacjonował swoje wrażenia z podróży po USA przedstawiając prezentację medialną ze zdjęć z własnej kolekcji. Słuchacze byli pod wrażeniem wiedzy i pasji naszego kolegi. Mieliśmy okazję podziwiać rękodzieła Adama. Nasi absolwenci po prelekcji mieli sporo pytań i wykazali wielkie zainteresowanie wykładem Adama.

SPOTKANIE NOWOROCZNE ABSOLWENTÓW 10.01.2018

 

Nasze kolejne spotkanie Noworoczne po powitaniu i złożeniu życzeń przez panią dyrektor i przedstawicieli zarządu Stowarzyszenia było okazją do podsumowania jubileuszu Szkoły.

Kolega Robert Damski nasz wice prezes Zarządu nie mógł uczestniczyć w obchodach 70-lecia Szkoły. Pani dyrektor Grażyna Dziedzic miała okazję podziękować naszemu koledze za zaangażowanie w organizację jubileuszu oraz jego sponsorowanie wręczając medal okolicznościowy i monografię wydaną z okazji naszego Święta.

Młodzież przygotowała dla nas spektakl Jasełkowy organizowany przez klasy gimnazjalne i licealne pod okiem pani katechetki Aleksandry Porębnej.

Po występie przy kawie i ciasteczkach upieczonych przez absolwentów wspominaliśmy jubileusz 70 lecia Szkoły. Była okazja do obejrzenia zdjęć z uroczystości w Filharmonii, spotkań w szkole oraz balu w Hotelu City.