Noc Muzeów w Muzeum Kanału Bydgoskiego

 

Serdecznie zapraszamy na Europejską Noc Muzeów 2019! 

W tym roku atrakcje przygotowali dla Was:


Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiegow Bydgoszczy
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
Muzeum Oświaty w Bydgoszczy
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW w Bydgoszczy
Muzeum Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy
Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy
Biblioteka UKW w Bydgoszczy
Muzeum Mydła i Historii Brudu
Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy

Zachęcamy do śledzenia naszego wydarzenia na facebooku!
Bydgoszcz, 18/19 maja 2019 r.
Do zobaczenia!

Program Muzeum Kanału Bydgoskiego:

Godziny otwarcia: 17.00 - 24.00

Kanał Bydgoski. 240 lat historii – oprowadzanie po wystawie – dzieje budowy oraz funkcjonowanie Kanału Bydgoskiego na przestrzeni ponad 240 lat, makiety Kanału Bydgoskiego i Wyspy Młyńskiej wg planu z 1800 roku i makieta śluzy trapezowej 

Urządzenia Hydrotechniczne od Kanału Bydgoskiego do Kanału Finów – oprowadzanie po wystawie. Zaprezentujemy urządzenia hydrotechniczne – nasz największy skarb, śluzy ukazane na archiwalnych drukach oraz makiety śluz na MDW E70 

Diorama historyczna – Rok Wolności – widowisko ukazujące kulturę materialną w Bydgoszczy w czasie XX – lecia międzywojennego. W ramach spotkania z żywą historią zaprezentujemy m. in. umundurowanie żołnierzy II Pułku Ułanów Wielkopolskich 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

9 stycznia  odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i Przyjaciół III LO im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy

Zebranie było poprzedzone posiedzeniem Zarządu w sprawie przyjęcia  Sprawozdania Finansowego za rok 2018. Zarząd  jednogłośnie  przyjął Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO za rok 2018. Jednocześnie Zarząd  postanowił przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami na statutowe przedsięwzięcia roku bieżącego 2019.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Przyjaciół III LO wybrano kol. Stanisława Moczyńskiego. Wybrany Przewodniczący przejął prowadzenie obrad zarządzając jednocześnie 30 minutową przerwę w obradach celem obejrzenia tradycyjnych Jasełek przygotowanego przez uczniów Liceum.

Po przerwie kol. Moczyński przedstawił Uchwałę Zarządu w sprawie nadania Członkowstwa Honorowego dla emerytowanych nauczycieli w osobach: prof. Jadwigi Kolano, prof. Wojciecha Ślósarskiego. Zebrani jednogłośnie zaaprobowali przedstawione kandydatury. Po podjęciu Uchwały wręczono Dyplomy Honorowych Członków Stowarzyszenia prof. Jadwidze Kolano i prof. Wojciechowi Ślósar­skiemu. W dalszej części zebrania Przewodniczący przedstawił propozycję Zarządu w zakresie zmian do Statutu Stowarzyszenia. Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawione propozycje. Przyjęte zmiany zawarto w sprawozdaniu Komisji Uchwał i Wniosków.

Jednomyślnie podjęło uchwalę o wyborze Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy w nieco zmienionym składzie.

Prezes:            Ewa Skopowska

Wiceprezes:    Stanisław Moczyński

Wiceprezes:    Robert Damski

Sekretarz:        Iwona Matuszewska-Fobka

Skarbnik:        Maria Granowska

Członek:         Zuzanna Fiszer

Członek:         Michał Piszczek

Członek:         Barbara Siadek

 Nowo wybrana Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie:

Przewodniczący:        Waldemar Trzeszczkowski

Członek:                     Violetta Piekarska

Członek:                     Elżbieta Pelc

Prezes Stowarzyszenia kol. Ewa Skopowska przedstawiła Program działania Stowarzyszenia na nową kadencję. Po krótkiej dyskusji nad przedstawionym programem Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zakończono.

Walne Zebranie

 

 

Serdecznie zapraszamy 9.01.2019 w środę o godz 17 na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO połączone z tradycyjnymi Jasełkami. Spotkanie odbędzie sie w szkole na drugim pietrze.

NOC MUZEÓW 2018

 

MUZEUM KANAŁU BYDGOSKIEGO IM. SEBASTIANA MALINOWSKIEGO W BYDGOSZCZY, 

UL. NOWOGRODZKA 3

18.00 – 1.00

Kanał Bydgoski. 240 lat historii - oprowadzanie po wystawie.

Na ekspozycji zostaną zaprezentowane dzieje budowy oraz funkcjonowanie Kanału Bydgoskiego na przestrzeni ponad 240 lat jego istnienia. Będzie można zobaczyć również makiety - śluzy Okole wydrukowanej w technologii 3D, kanału i Wyspy Młyńskiej wg planu z 1800 roku i Makietę śluzy trapezowej.

Śluzy starego Kanału Bydgoskiego - oprowadzanie po wystawie.

Na wystawie będzie można zobaczyć stare urządzenia hydrotechniczne, będące naszym największym skarbem. Śluzy ukazane zostaną na archiwalnych planach, mapach oraz pocztówkach i zdjęciach. W ramach wystawy będzie można zobaczyć również makietę IV śluzy wraz z pobliskimi zabudowaniami.

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Pokaz ewolucji mody damskiej. Pokaz ukaże kilkanaście sukni dziennych oraz wieczorowych, zarówno skromnych jak i bogato zdobionych, odzwierciedlających najmodniejsze stroje wybranych dekad od XVII do początku XX wieku. Suknie zostaną zaprezentowane tak, jakby zakładano je w historycznym buduarze: krok po kroku, poprzez bieliznę zapewniającą modną w danym okresie figurę, przez elementy niejednokrotnie wielowarstwowej widocznej sukni, po dodatki takie jak kapelusz czyrękawiczki, zmienne w zależności od okazji.

18:00, 19:30, 21:00

Oprowadzanie po starym Kanale Bydgoskim w stroju historycznym. W ramach spaceru uczestnikom ukazane zostanie życie towarzyskie na plantach na początku XX wieku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonujące w tamtym czasie restauracje i formy spędzania wolnego czasu nad kanałem, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców Bydgoszczy jak i przyjezdnych.

Więcej…

POSIEDZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 20.03.2018

 

20 marca  odbyło się posiedzenie Zarządu w sprawie przyjęcia  Sprawozdania Finansowego za rok 2017. Zarząd  jednogłośnie  przyjął Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy za rok 2017. Jednocześnie Zarząd  postanowił przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami na statutowe przedsięwzięcia roku bieżącego – 2018. Zarząd  postanowił przeznaczyć część składek członkowskich na materiały malarskie przeznaczone na renowacje pomieszczenia dla uczniów.

Prelekcja dr Adama Piekarskiego 28.02.2018

 

W środę w szkolnej Bibliotece naszego liceum odbyło się spotkanie z Adamem Piekarskim, który przed dwoma laty pokonał trasę historycznej wyprawy prowadzonej przez Meriwethera Lewisa i Williama Clarka. Adam Piekarski znany podróżnik, członek Narodowego Muzeum Indian Amerykańskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian pod koniec 2017 r obronił doktorat związany z historią Indian. Piekarski opowiadał o zachowaniach Indian, ich zwyczajach oraz pierwszych kontaktach z białymi ludźmi. Dowiedzieliśmy się jak wygląda życie Indian w rezerwatach.

Kolega Adam bardzo ciekawie relacjonował swoje wrażenia z podróży po USA przedstawiając prezentację medialną ze zdjęć z własnej kolekcji. Słuchacze byli pod wrażeniem wiedzy i pasji naszego kolegi. Mieliśmy okazję podziwiać rękodzieła Adama. Nasi absolwenci po prelekcji mieli sporo pytań i wykazali wielkie zainteresowanie wykładem Adama.

SPOTKANIE NOWOROCZNE ABSOLWENTÓW 10.01.2018

 

Nasze kolejne spotkanie Noworoczne po powitaniu i złożeniu życzeń przez panią dyrektor i przedstawicieli zarządu Stowarzyszenia było okazją do podsumowania jubileuszu Szkoły.

Kolega Robert Damski nasz wice prezes Zarządu nie mógł uczestniczyć w obchodach 70-lecia Szkoły. Pani dyrektor Grażyna Dziedzic miała okazję podziękować naszemu koledze za zaangażowanie w organizację jubileuszu oraz jego sponsorowanie wręczając medal okolicznościowy i monografię wydaną z okazji naszego Święta.

Młodzież przygotowała dla nas spektakl Jasełkowy organizowany przez klasy gimnazjalne i licealne pod okiem pani katechetki Aleksandry Porębnej.

Po występie przy kawie i ciasteczkach upieczonych przez absolwentów wspominaliśmy jubileusz 70 lecia Szkoły. Była okazja do obejrzenia zdjęć z uroczystości w Filharmonii, spotkań w szkole oraz balu w Hotelu City.

Zaproszenie

 

Bardzo serdecznie zapraszamy Absolwentów i Przyjaciół Naszej Trójki na tradycyjne spotkanie noworoczne, które odbędzie się w szkole dnia 10.01.18 w środę godz. 17.00 na drugim piętrze. W programie spotkania młodzież przedstawi spektakl jasełkowy.

Po występie zapraszamy na kawę i ciasteczka.

Będzie możliwość powspominać nasz październikowy Jubileusz zobaczyć i zamówić zdjęcia z obchodów 70 - lecia, a także zakupić monografię, bowiem nie wszystkim udało się tego dokonać w czasie uroczystości jubileuszowych. O ile to możliwe prosimy o punktualne przybycie.

Jubileusz 70 - lecia

 

21 PAŹDZIERNIKA 2017 OBCHODZIMY 70-LECIE NASZEJ TRÓJKI

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO, ma również jubileusz 10-tą rocznicę istnienia. Wspiera działania dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów naszego „ogólniaka” w rozpropagowaniu i organizacji 70 urodzin szkoły. Szczegóły dotyczące przebiegu tego dnia na stronie: http://www.70lat.3lo.bydgoszcz.pl/

Tradycją takich jubileuszy są spotkania absolwentów „Trójki” z  emerytowanymi nauczycielami i aktualnie uczącymi. Oprócz udziału w uroczystej Mszy Św. sprawowanej przez Księży Absolwentów w Kościele św. Wojciecha przy naszej szkole,  będziemy mieli możliwość spędzenia miłych chwil i powspominania maturalnych czasów w gronie przyjaciół ze szkolnej ławy w murach naszej szkoły i na Gali w Filharmonii Pomorskiej.

Wieczorem zapraszamy do spotkania przy muzyce na żywo, tańcach i dobrym jedzeniu w hotelu City.  Ze względu na fakt, że liczba miejsc na balu jest ograniczona wielkością lokalu namawiamy Was do rozsyłania wici i organizowania się rocznikami (klasami). Zapisy uczestników i informacje dotyczące wpłat umieszczone są na stronie: http://www.70lat.3lo.bydgoszcz.pl/index.php/4-zapisy-na-70-lecie-2

Jeśli macie pytania prosimy o kontakt: mailowy pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

POSIEDZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 16.03.2017

 

16  marca  odbyło się posiedzenie Zarządu w sprawie przyjęcia  Sprawozdania Finansowego za rok 2016. Zarząd  jednogłośnie  przyjął Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy za rok 2016. Jednocześnie Zarząd  postanowił przeznaczyć część składek członkowskich na organizację obchodów 70-lecia Szkoły.

 Stowarzyszenie czynnie włączy się w przygotowania do uroczystości jubileuszowych. Między innymi zajmiemy się przygotowaniem gadżetów w postaci ulotek, zakładek, naklejek, długopisów oraz zdjęcia z działalności Stowarzyszenia oprawione w antyramach